• openingrolstoelpad(30).jpg
 • openingrolstoelpad(28).jpg
 • openingrolstoelpad(4).jpg
 • CGP_Slechth (62).jpg
 • CGP_Slechth (23).jpg
 • openingrolstoelpad(18).jpg
 • openingrolstoelpad(37).jpg
 • IMG_7664.jpg
 • scootmobielgroep2014(19).jpg
 • scootmobielgroep2014(33).jpg
 • scootmobielgroep2014(13).jpg
 • scootmobielgroep2014(39).jpg
 • CGP_Slechth (69).jpg
 • CGP_Slechth (49).jpg
 • CGP_Slechth (19).jpg
 • aanlegrolstoelpad (3).jpg
 • IMG_7661.jpg
 • openingrolstoelpad(1).jpg
 • scootmobielgroep2014(37).jpg
 • CGP_Slechth (57).jpg
 • CGP_Slechth (24).jpg
 • scootmobielgroep 2013(5).jpg
 • scootmobielgroep2014(6).jpg
 • openingrolstoelpad(14).jpg
 • CGP_Slechth (13).jpg
 • aanlegrolstoelpad (6).jpg
 • CGP_Slechth (66).jpg
 • CGP_Slechth (12).jpg
 • openingrolstoelpad(33).jpg
 • scootmobielgroep 2013(2).jpg
 • aanlegrolstoelpad (1).jpg
 • 2017-11-20 Pluim HEMA Son - klein.JPG
 • IMG_7665.jpg
 • CGP_Slechth (8).jpg
 • nieuwe hesjes Scoot On Route.JPG
 • janneke_penning.png
 • scootmobielgroep2014(34).jpg
 • scootmobielgroep2014(17).jpg
 • scootmobielgroep2014(41).jpg
 • CGP_Slechth (22).jpg
 • CGP_Slechth (64).jpg
 • scootmobielgroep2014(7).jpg
 • CGP_Slechth (7).jpg
 • CGP_Slechth (41).jpg
 • openingrolstoelpad(15).jpg
 • scootmobielgroep 2013(7).jpg
 • scootmobielgroep2014(30).jpg
 • scootmobielgroep2014(3).jpg
 • CGP_Slechth (58).jpg
 • scootmobielgroep2014(12).jpg
 • scootmobielgroep2014(14).jpg
 • aanlegrolstoelpad (13).jpg
 • CGP_Slechth (51).jpg
 • IMG_7657.jpg
 • CGP_Slechth (40).jpg
 • CGP_Slechth (1).jpg
 • CGP_Slechth (35).jpg
 • aanlegrolstoelpad (5).jpg
 • scootmobielgroep 2013(9).jpg
 • openingrolstoelpad(21).jpg
 • aanlegrolstoelpad (8).jpg
 • CGP_Slechth (43).jpg
 • aanlegrolstoelpad (14).jpg
 • openingrolstoelpad(10).jpg
 • CGP_Slechth (39).jpg
 • openingrolstoelpad(22).jpg
 • scootmobielgroep2014(44).jpg
 • IMG_7656.jpg
 • 2017-11-20 Pluim HEMA Son2 - klein.JPG
 • scootmobielgroep2014(24).jpg
 • scootmobielgroep2014(5).jpg
 • scootmobielgroep2014(43).jpg
 • CGP_Slechth (27).jpg
 • openingrolstoelpad(9).jpg
 • openingrolstoelpad(31).jpg
 • aanlegrolstoelpad (10).jpg
 • CGP_Slechth (38).jpg
 • scootmobielgroep2014(27).jpg
 • openingrolstoelpad(34).jpg
 • CGP_Slechth (30).jpg
 • CGP_Slechth (25).jpg
 • CGP_Slechth (34).jpg
 • scootmobielgroep 2013(1).jpg
 • scootmobielgroep2014(20).jpg
 • CGP_Slechth (42).jpg
 • scootmobielgroep 2013(10).jpg
 • scootmobielgroep 2013(12).jpg
 • CGP_Slechth (46).jpg
 • rolstoelpad.jpg
 • CGP_Slechth (47).jpg
 • CGP_Slechth (37).jpg
 • CGP_Slechth (31).jpg
 • CGP_Slechth (16).jpg
 • aanlegrolstoelpad (4).jpg
 • aanlegrolstoelpad (12).jpg
 • CGP_Slechth (21).jpg
 • CGP_Slechth (65).jpg
 • CGP_Slechth (3).jpg
 • CGP_Slechth (44).jpg
 • CGP_Slechth (48).jpg
 • CGP_Slechth (9).jpg
 • CGP_Slechth (52).jpg
 • CGP_Slechth (60).jpg
 • openingrolstoelpad(8).jpg
 • aanlegrolstoelpad (9).jpg
 • scootmobielgroep2014(28).jpg
 • CGP_Slechth (10).jpg
 • openingrolstoelpad(24).jpg
 • scootmobielgroep2014(40).jpg
 • aanlegrolstoelpad (7).jpg
 • CGP_Slechth (17).jpg
 • openingrolstoelpad(3).jpg
 • openingrolstoelpad(25).jpg
 • CGP_Slechth (67).jpg
 • scootmobielgroep2014(31).jpg
 • scootmobielgroep 2013(11).jpg
 • scootmobielgroep2014(2).jpg
 • scootmobielgroep2014(35).jpg
 • scootmobielgroep2014(23).jpg
 • openingrolstoelpad(19).jpg
 • scootmobielgroep2014(21).jpg
 • CGP_Slechth (68).jpg
 • scootonroue.png
 • scootmobielgroep 2013(8).jpg
 • CGP_Slechth (63).jpg
 • openingrolstoelpad(7).jpg
 • scootmobielgroep2014(16).jpg
 • scootmobielgroep 2013(6).jpg
 • CGP_Slechth (26).jpg
 • infobijeenkomstPGB.jpg
 • scootmobielgroep2014(15).jpg
 • CGP_Slechth (61).jpg
 • CGP_Slechth (55).jpg
 • CGP_Slechth (18).jpg
 • openingrolstoelpad(29).jpg
 • openingrolstoelpad(12).jpg
 • CGP_Slechth (45).jpg
 • CGP_Slechth (70).jpg
 • CGP_Slechth (6).jpg
 • CGP_Slechth (11).jpg
 • scootmobielgroep2014(25).jpg
 • openingrolstoelpad(16).jpg
 • CGP_Slechth (32).jpg
 • scootmobielgroep2014(9).jpg
 • scootmobielgroep2014(1).jpg
 • scootmobielgroep2014(26).jpg
 • scootmobielgroep2014(36).jpg
 • openingrolstoelpad(17).jpg
 • openingrolstoelpad(20).jpg
 • CGP_Slechth (33).jpg
 • scootmobielgroep2014(42).jpg
 • openingrolstoelpad(26).jpg
 • scootmobielgroep2014(22).jpg
 • CGP_Slechth (2).jpg
 • CGP_Slechth (14).jpg
 • CGP_Slechth (20).jpg
 • CGP_Slechth (54).jpg
 • openingrolstoelpad(13).jpg
 • CGP_Slechth (53).jpg
 • openingrolstoelpad(27).jpg
 • openingrolstoelpad(6).jpg
 • CGP_Slechth (36).jpg
 • openingrolstoelpad(32).jpg
 • openingrolstoelpad(11).jpg
 • scootmobielgroep2014(38).jpg
 • scootmobielgroep2014(11).jpg
 • scootmobielgroep 2013(3).jpg
 • scootmobielgroep2014(4).jpg
 • aanlegrolstoelpad (15).jpg
 • openingrolstoelpad(5).jpg
 • CGP_Slechth (50).jpg
 • scootmobielgroep 2013(4).jpg
 • aanlegrolstoelpad (2).jpg
 • CGP_Slechth (15).jpg
 • scootmobielgroep2014(10).jpg
 • scootmobielgroep2014(32).jpg
 • aanlegrolstoelpad (11).jpg
 • CGP_Slechth (5).jpg
 • openingrolstoelpad(35).jpg
 • openingrolstoelpad(23).jpg
 • openingrolstoelpad(2).jpg
 • scootmobielgroep2014(18).jpg
 • CGP_Slechth (28).jpg
 • openingrolstoelpad(36).jpg
 • CGP_Slechth (56).jpg
 • scootmobielgroep2014(8).jpg
 • CGP_Slechth (59).jpg
 • CGP_Slechth (29).jpg
 • CGP_Slechth (4).jpg
 • scootmobielgroep2014(29).jpg

Inclusief beleid

Inclusief Beleid

Inclusief Beleid betekent beleid waarbij van meet af aan rekening gehouden wordt met iedereen, dus ook met mensen met een beperking.

Platforms Gehandicaptenbeleid vanuit Zuid Oost Brabant pleiten al langere tijd voor het inclusief maken van beleid. Hierdoor kunnen mensen met een beperking en/of chronisch ziekte beter meedoen in de samenleving. Iedereen krijgt dan dezelfde mogelijkheden en kansen.

Bij Inclusief Beleid is het de bedoeling dat bij het maken van beleid, het denken over Inclusief Beleid de standaard wordt. Inclusief Beleid kan alleen waargemaakt worden als het wordt meegenomen bij het maken van de plannen. Ook is het bij het Inclusief Beleid erg belangrijk dat de ambtenaren meer betrokken worden bij dit beleid.

Bij het ROG ZOB staat dit punt elke vergadering op de agenda.

In 2016 is het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd door de 2e kamer en 1e kamer en er is aanvullende wetgeving afgesproken. Daarmee zijn de rechten van mensen met een beperking wettelijk vastgelegd en daarmee kan een beroep gedaan worden op de naleving hiervan. Op 14 juli 2016 is dit verdrag in Nederland van kracht.

Voor wat betreft de toegankelijkheid  is vanaf 1 januari 2017 dus geen vrijblijvendheid meer, maar kunnen bedrijven, overheid e.a. aangesproken worden op hun ontoegankelijkheid.

Gemeenten dienen op basis van dit VN-Verdrag zich in te spannen om het inclusief beleid te realiseren. Gelukkig is dit al regelmatig aan de orde in het overleg met de wethouder. In 2017 zal verder implementatie plaats moeten vinden zodat gelijke rechten gerealiseerd worden op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal andere terreinen.

In dit kader is in 2015, op verzoek van de wethouder, een Evenementenchecklist op gesteld. Hierin kunnen organisaties die een evenement willen organiseren checken op geschiktheid voor mensen met beperkingen. De bedoeling is dat iedereen die een evenement wil melden via de website van de gemeente automatisch deze checklist krijgen en kunnen gebruiken.

In 2017 zullen we verder werken aan het Inclusief Beleid, inclusief denken en doen. Het is belangrijk dat Inclusief Beleid meer zichtbaar wordt in het lokale beleid. We zullen hier samen met de betrokken wethouder en ambtenaren, hard aan moeten werken.

Ook de uitreiking van de jaarlijkse ToegankelijkhiedPLUIM is een belangrijke activiteit in dit kader.

Lees verder onder werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid)

 

Zoeken

Agenda

 • Woensdag 1 september 2021, tocht van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform, we zullen ons al alle regels moeten houden die het RIVM voorschrijft i.v.m. Corona. Dit zal de afsluiting zijn van ons tochtenprogramma. We gaan met elkaar lunchen bij Krakenburg. Vertrek om 11.30 uur van het Raadhuisplein.
 • Woensdag 22 september 2021, om 10.30 uur vergadering van het CG-Platform in Braecklant.
 • Woensdagmorgen 6 oktober, vanaf 10.30 uur starten de koffiebijeenkomsten van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform. Omdat we niet terecht kunnen in D'n Tref op Zonhove vanwege de bouw gaan we de ochtenden in het Vestzaktheater houden, elke 1e woensdag van de maand om 10.30 uur.
 • Woensdagmorgen 3 november, van 10.30 - 12.00 uur bijeenkomst van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform in het Vestzaktheater. We gaan een sjoelcompetitie houden.
 • Woensdagmorgen 1 december, van 10.30 - 12.00 uur bijeenkomst van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform in het Vestzaktheater. We houden een Sinterklaasquiz.
 • Woensdagmorgen 22 december, van 10.30 - 12.00 uur bijeenkomst van de scootmobielgroep "Scoot on Route" van het CG-Platform in het Vestzaktheater. We gaan Kerststukjes maken.
 • Woesdagmlorgen 12 januari, van 10.30 - 12.00 uur bijeenkomst van de Scootmobielgroep "Scoot on Route" van het CG-Platform in het Vestzaktheater. Aandacht voor Dementievriendelijk Son en Breugel.