• CGP_Slechth (33).jpg
 • scootmobielgroep2014(26).jpg
 • scootmobielgroep 2013(12).jpg
 • CGP_Slechth (6).jpg
 • openingrolstoelpad(28).jpg
 • aanlegrolstoelpad (14).jpg
 • openingrolstoelpad(23).jpg
 • CGP_Slechth (57).jpg
 • scootmobielgroep2014(19).jpg
 • CGP_Slechth (47).jpg
 • CGP_Slechth (44).jpg
 • CGP_Slechth (53).jpg
 • IMG_7661.jpg
 • CGP_Slechth (9).jpg
 • scootmobielgroep 2013(3).jpg
 • CGP_Slechth (18).jpg
 • openingrolstoelpad(4).jpg
 • openingrolstoelpad(27).jpg
 • scootmobielgroep2014(2).jpg
 • infobijeenkomstPGB.jpg
 • openingrolstoelpad(22).jpg
 • scootmobielgroep2014(8).jpg
 • scootmobielgroep2014(41).jpg
 • openingrolstoelpad(20).jpg
 • CGP_Slechth (4).jpg
 • IMG_7664.jpg
 • scootmobielgroep2014(33).jpg
 • CGP_Slechth (1).jpg
 • CGP_Slechth (64).jpg
 • CGP_Slechth (69).jpg
 • CGP_Slechth (38).jpg
 • CGP_Slechth (17).jpg
 • CGP_Slechth (66).jpg
 • openingrolstoelpad(36).jpg
 • scootmobielgroep2014(16).jpg
 • CGP_Slechth (35).jpg
 • aanlegrolstoelpad (7).jpg
 • CGP_Slechth (32).jpg
 • openingrolstoelpad(21).jpg
 • scootmobielgroep 2013(1).jpg
 • scootmobielgroep2014(5).jpg
 • scootmobielgroep2014(40).jpg
 • CGP_Slechth (27).jpg
 • openingrolstoelpad(3).jpg
 • scootmobielgroep2014(1).jpg
 • CGP_Slechth (28).jpg
 • scootmobielgroep2014(20).jpg
 • CGP_Slechth (13).jpg
 • CGP_Slechth (42).jpg
 • CGP_Slechth (65).jpg
 • CGP_Slechth (39).jpg
 • scootmobielgroep 2013(2).jpg
 • CGP_Slechth (49).jpg
 • aanlegrolstoelpad (5).jpg
 • CGP_Slechth (31).jpg
 • CGP_Slechth (56).jpg
 • scootmobielgroep2014(32).jpg
 • scootmobielgroep2014(28).jpg
 • scootmobielgroep2014(38).jpg
 • scootmobielgroep2014(21).jpg
 • CGP_Slechth (62).jpg
 • CGP_Slechth (5).jpg
 • aanlegrolstoelpad (4).jpg
 • aanlegrolstoelpad (1).jpg
 • openingrolstoelpad(35).jpg
 • CGP_Slechth (29).jpg
 • CGP_Slechth (50).jpg
 • CGP_Slechth (48).jpg
 • scootmobielgroep2014(11).jpg
 • CGP_Slechth (26).jpg
 • openingrolstoelpad(30).jpg
 • openingrolstoelpad(15).jpg
 • openingrolstoelpad(24).jpg
 • scootmobielgroep2014(29).jpg
 • openingrolstoelpad(14).jpg
 • CGP_Slechth (68).jpg
 • openingrolstoelpad(26).jpg
 • scootmobielgroep2014(31).jpg
 • openingrolstoelpad(12).jpg
 • aanlegrolstoelpad (13).jpg
 • aanlegrolstoelpad (8).jpg
 • openingrolstoelpad(34).jpg
 • scootmobielgroep2014(6).jpg
 • openingrolstoelpad(9).jpg
 • scootmobielgroep2014(17).jpg
 • CGP_Slechth (16).jpg
 • openingrolstoelpad(29).jpg
 • scootmobielgroep2014(27).jpg
 • CGP_Slechth (15).jpg
 • scootmobielgroep2014(36).jpg
 • scootmobielgroep2014(43).jpg
 • openingrolstoelpad(31).jpg
 • aanlegrolstoelpad (12).jpg
 • CGP_Slechth (61).jpg
 • scootmobielgroep 2013(8).jpg
 • openingrolstoelpad(37).jpg
 • IMG_7657.jpg
 • 2017-11-20 Pluim HEMA Son2 - klein.JPG
 • scootonroue.png
 • scootmobielgroep2014(7).jpg
 • scootmobielgroep 2013(11).jpg
 • CGP_Slechth (40).jpg
 • CGP_Slechth (41).jpg
 • IMG_7665.jpg
 • scootmobielgroep2014(12).jpg
 • CGP_Slechth (45).jpg
 • CGP_Slechth (36).jpg
 • openingrolstoelpad(17).jpg
 • scootmobielgroep2014(24).jpg
 • scootmobielgroep 2013(4).jpg
 • CGP_Slechth (19).jpg
 • CGP_Slechth (24).jpg
 • scootmobielgroep2014(4).jpg
 • CGP_Slechth (51).jpg
 • openingrolstoelpad(10).jpg
 • CGP_Slechth (8).jpg
 • scootmobielgroep2014(39).jpg
 • CGP_Slechth (10).jpg
 • scootmobielgroep2014(30).jpg
 • CGP_Slechth (59).jpg
 • IMG_7656.jpg
 • CGP_Slechth (37).jpg
 • scootmobielgroep2014(3).jpg
 • openingrolstoelpad(19).jpg
 • CGP_Slechth (70).jpg
 • CGP_Slechth (55).jpg
 • janneke_penning.png
 • CGP_Slechth (11).jpg
 • openingrolstoelpad(2).jpg
 • openingrolstoelpad(13).jpg
 • aanlegrolstoelpad (6).jpg
 • CGP_Slechth (14).jpg
 • scootmobielgroep2014(35).jpg
 • openingrolstoelpad(7).jpg
 • scootmobielgroep 2013(9).jpg
 • CGP_Slechth (67).jpg
 • aanlegrolstoelpad (11).jpg
 • CGP_Slechth (7).jpg
 • aanlegrolstoelpad (15).jpg
 • CGP_Slechth (58).jpg
 • nieuwe hesjes Scoot On Route.JPG
 • openingrolstoelpad(18).jpg
 • scootmobielgroep2014(10).jpg
 • scootmobielgroep 2013(10).jpg
 • CGP_Slechth (60).jpg
 • scootmobielgroep2014(42).jpg
 • CGP_Slechth (54).jpg
 • CGP_Slechth (43).jpg
 • scootmobielgroep2014(14).jpg
 • scootmobielgroep2014(37).jpg
 • scootmobielgroep2014(23).jpg
 • openingrolstoelpad(16).jpg
 • openingrolstoelpad(32).jpg
 • scootmobielgroep2014(25).jpg
 • aanlegrolstoelpad (9).jpg
 • CGP_Slechth (46).jpg
 • scootmobielgroep2014(34).jpg
 • openingrolstoelpad(25).jpg
 • CGP_Slechth (25).jpg
 • scootmobielgroep2014(13).jpg
 • CGP_Slechth (34).jpg
 • openingrolstoelpad(8).jpg
 • CGP_Slechth (2).jpg
 • scootmobielgroep2014(22).jpg
 • aanlegrolstoelpad (10).jpg
 • aanlegrolstoelpad (2).jpg
 • aanlegrolstoelpad (3).jpg
 • openingrolstoelpad(33).jpg
 • 2017-11-20 Pluim HEMA Son - klein.JPG
 • openingrolstoelpad(1).jpg
 • CGP_Slechth (12).jpg
 • scootmobielgroep2014(9).jpg
 • scootmobielgroep 2013(7).jpg
 • CGP_Slechth (63).jpg
 • CGP_Slechth (20).jpg
 • CGP_Slechth (3).jpg
 • CGP_Slechth (30).jpg
 • CGP_Slechth (22).jpg
 • scootmobielgroep 2013(6).jpg
 • openingrolstoelpad(11).jpg
 • CGP_Slechth (23).jpg
 • rolstoelpad.jpg
 • scootmobielgroep2014(44).jpg
 • openingrolstoelpad(6).jpg
 • openingrolstoelpad(5).jpg
 • CGP_Slechth (21).jpg
 • scootmobielgroep 2013(5).jpg
 • scootmobielgroep2014(18).jpg
 • scootmobielgroep2014(15).jpg
 • CGP_Slechth (52).jpg

Inclusief beleid

Inclusief Beleid

Inclusief Beleid betekent beleid waarbij van meet af aan rekening gehouden wordt met iedereen, dus ook met mensen met een beperking.

Platforms Gehandicaptenbeleid vanuit Zuid Oost Brabant pleiten al langere tijd voor het inclusief maken van beleid. Hierdoor kunnen mensen met een beperking en/of chronisch ziekte beter meedoen in de samenleving. Iedereen krijgt dan dezelfde mogelijkheden en kansen.

Bij Inclusief Beleid is het de bedoeling dat bij het maken van beleid, het denken over Inclusief Beleid de standaard wordt. Inclusief Beleid kan alleen waargemaakt worden als het wordt meegenomen bij het maken van de plannen. Ook is het bij het Inclusief Beleid erg belangrijk dat de ambtenaren meer betrokken worden bij dit beleid.

Bij het ROG ZOB staat dit punt elke vergadering op de agenda.

In 2016 is het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd door de 2e kamer en 1e kamer en er is aanvullende wetgeving afgesproken. Daarmee zijn de rechten van mensen met een beperking wettelijk vastgelegd en daarmee kan een beroep gedaan worden op de naleving hiervan. Op 14 juli 2016 is dit verdrag in Nederland van kracht.

Voor wat betreft de toegankelijkheid  is vanaf 1 januari 2017 dus geen vrijblijvendheid meer, maar kunnen bedrijven, overheid e.a. aangesproken worden op hun ontoegankelijkheid.

Gemeenten dienen op basis van dit VN-Verdrag zich in te spannen om het inclusief beleid te realiseren. Gelukkig is dit al regelmatig aan de orde in het overleg met de wethouder. In 2017 zal verder implementatie plaats moeten vinden zodat gelijke rechten gerealiseerd worden op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal andere terreinen.

In dit kader is in 2015, op verzoek van de wethouder, een Evenementenchecklist op gesteld. Hierin kunnen organisaties die een evenement willen organiseren checken op geschiktheid voor mensen met beperkingen. De bedoeling is dat iedereen die een evenement wil melden via de website van de gemeente automatisch deze checklist krijgen en kunnen gebruiken.

In 2017 zullen we verder werken aan het Inclusief Beleid, inclusief denken en doen. Het is belangrijk dat Inclusief Beleid meer zichtbaar wordt in het lokale beleid. We zullen hier samen met de betrokken wethouder en ambtenaren, hard aan moeten werken.

Ook de uitreiking van de jaarlijkse ToegankelijkhiedPLUIM is een belangrijke activiteit in dit kader.

Lees verder onder werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid)

 

Zoeken

Agenda

 • 16 december 2020, woensdagmorgen vergadering CG-Platform van 10.30 - 12.00 uur in Braecklant. 
 • 23 september 2020, woensdagmorgen   vergadering CG-Platform van 10.30 - 12.00 uur in Braecklant.
 • 16 september 2020, tocht van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform, we zullen ons al alle regels moeten houden die het RIVM voorschrijft i.v.m. Corona. Laatste tocht van dit seizoen. We gaan met elkaar afsluiten in de dierentuin, Best Zoo. Verzamelen om 13.00 uur op het Raadhuisplein.
 • 2 september 2020, tocht van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform, we zullen ons al alle regels moeten houden die het RIVM voorschrijft i.v.m. Corona. Route zal naar Sint Oedenrode gaan. Verzamelen om 13.00 uur op het Raadhuisplein.
 • 19 augustus 2020, tocht van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform, we zullen ons al alle regels moeten houden die het RIVM voorschrijft i.v.m. Corona. Route wordt nog bekend gemaakt. Verzamelen om 13.00 uur op het Raadhuisplein.
 • 12 augustus 2020, geannuleerd vanwege de hittetocht van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform, we zullen ons al alle regels moeten houden die het RIVM voorschrijft i.v.m. Corona. Route wordt nog bekend gemaakt. Verzamelen om 13.00 uur op het Raadhuisplein.
 • 15 juli 2020, eerste tocht van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform, we zullen ons al alle regels moeten houden die het RIVM voorschrijft i.v.m. Corona. We rijden via het beekdalpad naar de plassen Ekkersrijt en AquaBest. Daarna over het rolstoelpad in het Joe Mann Bos en koffie/thee in het Boshuys. Verzamelen om 13.00 uur op het Raadhuisplein.
 • 1 juli 2020geannuleerd 1e woensdag van de maand, tocht van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform, verzamelen om 13.00 uur op het Raadhuisplein.
 • 3 juni 2020geannuleerd 1e woensdag van de maand, tocht van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform, verzamelen om 13.00 uur op het Raadhuisplein.
 • 6 mei 2020, geannuleerd 1e woensdag van de maand, 1e tocht van het nieuwe seizoen van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform, verzamelen om 13.00 uur op het Raadhuisplein.
 • 1 april 2020, geannuleerd 1e woensdag van de maand: Bijeenkomst van de Scootmobielgroep "Scoot on Route" van het CG-Platform in D'n Tref van 10.30 - 12.00
 • 20 maart 2020, geannuleerd Gastles "Leven met een beperking" door de werkgroep scholenvoorlichting van het CG-Platform op vrijdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur in groep 7B van BS De Stokland.
 • 13 maart 2020, geannuleerd Gastles "Leven met een beperking" door de werkgroep scholenvoorlichting van het CG-Platform op vrijdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur in groep 7A van BS De Stokland.
 • 8 maart 2020, Woon-WmoBeurs in de Bongerd in Breugel van 12.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis. Er zijn meer dan 45 stands. Ook zijn er 2 presentaties, van 13.00-14.00 uur over Domotica en van 14.15-15.15 uur over plezierig langer thuiswonen. Voor meer informatie zie de poster 
 • 4 maart 2020, 1e woensdag van de maand: Bijeenkomst met Bloemschikken van de Scootmobielgroep "Scoot on Route" van het CG-Platform in D'n Tref van 10.30 - 12.00
 • 5 februari 2020, 1e woensdag van de maand: Bijeenkomst van de Scootmobielgroep "Scoot on Route" van het CG-Platform in D'n Tref van 10.30 - 12.00
 • 31 januari 2020, vrijdagmiddag wegens grote belangstelling een herhaling van de Themamiddag Digitale Zorg -E-Health- in het Vestzaktheater van 14.00 tot 16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. De themamiddag is georganiseerd door SeniorenRaad en CG-Platform i.s.m.huisartsenpraktijk en Digidokters van 24 SonenBreugelVerbindt. Zie de Poster
 • 24 januari 2020, Gastles "Leven met een beperking" door de werkgroep scholenvoorlichting van het CG-Platform op vrijdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur in groep 7 van BS de Harlekijn.
 • 15 januari 2020, vanwege nieuwjaarsdag op een andere woensdag: Bijeenkomst van de Scootmobielgroep "Scoot on Route" van het CG-Platform in D'n Tref van 10.30 - 12.00. We gaan met elkaar onze jaarlijkse sjoelcompetitie spelen.
 • 18 december 2019, woensdag- morgen i.v.m. kerst niet op de 1e woensdag. Bijeenkomst van de Scootmobielgroep "Scoot on Route" van het CG-Platform in D'n Tref van 10.30 - 12.00 uur. We gaan met elkaar kerststukjes maken.
 • 29 november 2019, vrijdag-middag vanaf 14.00 uur Themamiddag Digitale Zorg -E-Health- In de Bongerd georganiseerd door SeniorenRaad en CG-Platform i.s.m.huisartsenpraktijk en Digidokters SonenBreugelVerbindt. Zie de Poster en het Persbericht
 • 22 november 2019, Gastles "Leven met een beperking" door de werkgroep scholenvoorlichting van het CG-Platform op vrijdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur in groep 7 van BS de KrommeHoek.
 • 6 november 2019, 1e woensdag van de maand: Bijeenkomst van de Scootmobielgroep "Scoot on Route" van het CG-Platform in D'n Tref van 10.30 - 12.00 uur. Zittend bewegen o.l.v. Jolanda Cremers
 • 25 oktober 2019, Gastles "Leven met een beperking" door de werkgroep scholenvoorlichting van het CG-Platform op vrijdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur in groep 7 van BS de Sonnewijzer.
 • 2 oktober 2019, 1e woensdag van de maand: Bijeenkomst van de Scootmobielgroep "Scoot on Route" van het CG-Platform in D'n Tref van 10.30 - 12.00 uur.
 • 25 september 2019, woensdagmorgen vergadering CG-Platform van 10.30 - 12.00 uur in Braecklant.
 • 4 september 2019, 1e woensdag van de maand, tocht van scootmobielgroep "Scoot on Route" CG-Platform. Omdat dit alweer de laatste tocht van dit seizoen is, gaan we met elkaar lunchen op de Zorgboerderij Krakenburg. Daarom vertrekken we dit keer om 11.00 uur vanaf het Raadhuisplein. Opgave via 479293.